Operační program Doprava » Projekty » Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Registrační číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054 Místo realizace Liberecký kraj
Přesné místo realizace Liberec Typ projektu Ostatní
Příjemce Statutární město Liberec
Datum zahájení - Datum ukončení 01.11.2017 - 31.01.2028 Datum schválení Řídícím orgánem 10.07.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 10 480 427,34 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 12 727 414,52 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 12 329 914,52 Kč

Informace o projektu:

Smyslem projektu je zavedení silniční meteorologie v intravilánu statutárního města Liberce s cílem poskytnutí cílovým skupinám informace o meteorologické situaci v zájmovém území projektu v reálném čase a omezení krizových situací a snížení nehodovosti v dopravě v příčinné souvislosti s výskytem meteorologických jevů.