Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1

Silnice I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000052 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Benešov, Čerčany, Čtyřkoly, Mirošovice, Mrač, Pětihosty, Poříčí nad Sázavou, Senohraby Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 01.07.2016 - 31.12.2023 Datum schválení Řídícím orgánem 04.10.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 84648557,30 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 106327262 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 99586538 Kč

Informace o projektu:

V úseku mezi Mirošovicemi a Benešovem v délce 13,7 km dojde ke změně dopravního režimu ze stávajícího dvoupruhu na vystřídaný třípruh. K tomu se využije stávající šířka vozovky, která je 14 metrů. Dojde k výměně poškozené krycí vrstvy. Místně se vozovka rozšíří o připojovací a odbočovací pruhy. Doplní se bezpečnostní a záchytná zařízení, upraví se dopravní značení a doplní se vybavení komunikace z hlediska telematiky.