Operační program Doprava » Projekty » Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa

Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa

Registrační číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000063 Místo realizace Jihočeský kraj
Přesné místo realizace České Budějovice Typ projektu Ostatní
Příjemce Statutární město České Budějovice
Datum zahájení - Datum ukončení 13.03.2017 - 31.08.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 23.05.2017
Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 8 125 150 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 9 998 106,58 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 9 559 000 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení, která jsou nezbytným základem pro řízení dopravy ve městě České Budějovice. Bude se jednat o detektory a kamery, které budou pořízeny za účelem sledování a optimalizace dopravy, konkrétně pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Jde o první projekt z komplexu záměrů města v oblasti telematiky.