Operační program Doprava » Projekty » Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000107 Místo realizace Karlovarský kraj
Přesné místo realizace Cheb, Karlovy Vary, Sokolov Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 11.05.2017 - 11.03.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 18.09.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 544 643 411,63 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 004 219 436 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 684 715 703 Kč

Informace o projektu:

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně je regionální jednokolejná neelektrizovaná trať spojující dvě nejvýznamnější lázeňská města kraje. Je vedena v podhorském terénu s řadou umělých staveb (mosty, propustky, tunely). Cílem projektu je odstraněním propadů rychlosti zkrátit jízdní doby, zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu a komfort pro cestující.