Operační program Doprava » Projekty » Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví – II. fáze

Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví – II. fáze

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000038 Místo realizace Plzeňský kraj
Přesné místo realizace Plzeň-město Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.01.2016 - 31.12.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 10.08.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 547 662 761,48 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 531 224 603 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 843 005 536 Kč

Informace o projektu:

Projekt „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ je jedním z prvků modernizace sítě TEN-T. Leží v trase III. TŽK a představuje nejen významné vnitrostátní spojení, ale také tranzitní spojení z Německa na Slovensko. Cílem stavby je zajistit základní parametry modernizovaných tratí včetně modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Realizace projektu je soustředěna do lokalit osobního nádraží, kolejiště Lobzy a seřaďovacího nádraží.