Operační program Doprava » Projekty » Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb.Zádulka a Svitavy

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb.Zádulka a Svitavy

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000082 Místo realizace Pardubický kraj
Přesné místo realizace Kolín, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.11.2016 - 01.02.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 09.08.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 260 925 559,95 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 409 956 090 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 306 971 247 Kč

Informace o projektu:

Cílem stavby je kompletní dálkové ovládání úseku trati Česká Třebová (mimo) – Kolín (včetně) z CDP (Centrální dispečerské pracoviště) Praha na základě úprav elektrických ohřevů výměn (EOV). V rámci stavby budou provedeny nezbytné úpravy pro provoz EOV a osvětlení v jednotlivých stanicích v souladu s požadavky pro dálkové ovládání zařízení z CDP Praha. EOV a osvětlení budou po realizaci stavby plně řízeny ze systému DDTS ŽDC (Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty).