Operační program Doprava » Projekty » Výstavba zastávky Havířov nemocnice

Výstavba zastávky Havířov nemocnice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000096 Místo realizace Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace Karviná Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.03.2017 - 28.02.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 11.09.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 45 273 658,80 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 72 535 634 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 53 263 128 Kč

Informace o projektu:

Účelem stavby je vybudování nové železniční zastávky Havířov nemocnice včetně přístupových komunikací na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Český Těšín – Ostrava-Svinov – Opava východ (trať č. 321 dle JŘ 2016/2017), v traťovém úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov (km 16,163 – 17,433).