Operační program Doprava » Projekty » Výstavba žst. Markvartice

Výstavba žst. Markvartice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000051 Místo realizace Ústecký kraj
Přesné místo realizace Děčín Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 12.4.2016 - 12.4.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 25.04.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 176 113 449,05 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 264 891 830,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 207 192 293,00 Kč

Informace o projektu:

Stavba „Výstavba žst. Markvartice“ se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati traťový úsek 0861 Děčín (mimo) – Jedlová (mimo) (vč. Děčín východní nádraží), definiční úsek 05 Benešov nad Ploučnicí -Markvartice, definiční úsek 07 Markvartice – Veselé pod Rabštejnem, definiční úsek 09 Veselé pod Rabštejnem – Česká Kamenice. Traťová rychlost je V = 70 km/h s místními omezeními.