Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000116 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Nymburk, Čachovice, Straky Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 01.07.2018 - 02.12.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 09.05.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 274 569 966,24 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 497 901 155 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 371 504 876 Kč

Informace o projektu:

Projekt zahrnuje úpravy stávající železniční trati Nymburk – Mladá Boleslav v úseku Nymburk hl. n. (mimo) – Luštěnice-Újezd (mimo). Dojde k rekonstrukci železniční stanice Čachovice včetně prodloužení kolejí, výstavbě nové výhybny Straky a úpravám a rekonstrukci technologického a silnoproudého vybavení v celém úseku. Projekt navazuje na již dokončenou první stavbu v úseku Luštěnice-Újezd (včetně) – Mladá Boleslav hl. n. (včetně).