Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000131 Místo realizace Kraj Vysočina
Přesné místo realizace Horní Cerekev Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 18.04.2018 - 30.09.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 03.05.2018
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 236 335 561,45 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 370 587 837 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 278 041 837 Kč

Informace o projektu:

Stavba je zařazena jako akce na modernizaci trakční napájecí stanice (TNS) Horní Cerekev pro splnění rostoucích požadavků na parametry požadované pro energetické napájení železničních tratí. Stavba se nachází v žst. Horní Cerekev na jednokolejné trati č. 225 Veselí nad Lužnicí – Jihlava elektrizované střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz, z níž odbočuje jednokolejná trať č. 224 Horní Cerkev – Tábor provozovaná nezávislou trakcí. Traťová rychlost je 70 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m.