Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno – Slatina – Blažovice

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno – Slatina – Blažovice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000117 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Brno-město, Brno-venkov Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 02.01.2018 - 30.07.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 22.11.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 554 990 827,17 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 879 341 481 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 666 323 487 Kč

Informace o projektu:

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Blažovice – Brno hl.n. č. 318A (dle TTP), č. 340 (dle KJŘ) v úseku Šlapanice – Brno-Slatina. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz. Současná traťová rychlost v úseku stavby je 80 km/h (Brno-Slatina [ZV] od km 7,004 do km 15,587 [ZV] Blažovice), zábrzdná vzdálenost je 700 m, traťová třída zatížení je C3.