Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000076 Místo realizace Kraj Vysočina
Přesné místo realizace Havlíčkův Brod, Kutná Hora Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 21.6.2016 - 27.10.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 01.06.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 694 298 120,73 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 042 301 745,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 834 257 296,00 Kč

Informace o projektu:

Traťový úsek Golčův Jeníkov – Čáslav, který je předmětem projektu, je součástí dráhy celostátní, leží na trati zařazené do Evropského železničního systému TEN-T s charakterem mimokoridorová trať hlavních tahů celostátní dráhy. Většina prvků žel. tratě je na hranici fyzické a morální životnosti nebo i za ní. Provozuschopnost železniční tratě se daří udržovat jen za cenu vysokých nákladů. Realizací investiční akce bude železniční trať uvedena do normového stavu.