Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000100 Místo realizace Kraj Vysočina
Přesné místo realizace Havlíčkův Brod Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 21.03.2017 - 21.02.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 29.11.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 563 885 289,97 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 872 260 168 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 682 083 548 Kč

Informace o projektu:

Řešený mezistaniční úsek Havlíčkův Brod – Okrouhlice leží na celostátní trati označené jako trať č. 324 Brno hl. n – Kutná Hora hl. n. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou trať se smíšenou osobní i nákladní dopravou. Předmětem stavby je zvýšení rychlosti rekonstrukce zastávky Havlíčkův Brod-Perknov.