Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000085 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Brno-venkov Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 09.01.2017 - 09.08.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 12.09.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 563 626 463,62 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 885 494 511 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 680 441 208 Kč

Informace o projektu:

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu se zkrácením jízdních dob a rekonstrukce železniční stanice pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících rekonstrukcí  nástupišť pro bezbariérový přístup, vybudováním informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním zabezpečovacím zařízením.