Operační program Doprava » Projekty » Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000099 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Brno-venkov, Žďár nad Sázavou Typ projektu Železniční - infrastruktura
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 10.07.2017 - 09.08.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 11.09.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 198 866 252,54 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 937 556 344 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 506 870 604 Kč

Informace o projektu:

Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati č.250 Brno – Havlíčkův Brod v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, současná traťová rychlost je 100 km/h. V řešeném traťovém úseku se nachází zastávka Níhov, která bude rovněž předmětem rekonstrukce.
Obsahem stavby je rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů, tunelů a technologických zařízení s cílem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu.