Operační program Doprava » Projekty (strana 4)
Schválený příspěvek z fondů EU
Celkové náklady projektu (vč. DPH)
Proplaceno příjemci - příspěvek EU

DOZ Kolín (mimo) – Kralupy n. Vlt. (mimo)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 290 352 296,45 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Traťový úsek Kolín - Kralupy nad Vltavou je součástí I. tranzitního železničního koridoru.…

Silnice I/38 Znojmo – obchvat, II. Stavba

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 298 886 378,9 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice (2. fáze)

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 931 165 704,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 24,5/100 v celk.…

Silnice I/22 Strakonice

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 166 542 072,50 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/22 v kategorii MS2 9,5/50 v celkové…

Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 893 436 400,93 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba je zařazena jako akce na revitalizaci trati v úseku Zastávka u Brna…

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 316 764 733,86 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice. Železniční stanice Hanušovice leží v km…

DOZ Mikulovice – Jeseník

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 197 973 379,30 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu DOZ Mikulovice-Jeseník je přestavba žst. Jeseník v km 35,746 na trati…

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 762 807 511,07 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba se nacházela v km cca 77,526-86,486 trati Brno-Židenice - Havlíčkův Brod. Jedná…

Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl.n.

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 768 533 983,60 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stávající celostátní trať č. 310 Olomouc - Opava východ bude revitalizována v úseku…

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 511 071 005,1 Kč
Příjemce Ministerstvo dopravy
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Projekt zajistí odpovídající administrativní kapacitu a její vzdělávání v rámci implementační struktury Řídícího…

Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 490 000 000,00 Kč
Příjemce Státní fond dopravní infrastruktury
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Na základě dohody ze dne 19.5.2015  o delegování některých pravomocí a činností ŘO…

Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 350 004 303,65 Kč
Příjemce Ministerstvo dopravy
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Cílem projektu je zajistit kvalitní výkon funkcí Řídicího orgánu OPD 2014-2020 (dále jen…

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa (2. fáze)

Místo realizace Zlínský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 572 489 961,7 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/35 v délce 700 m a kategorii…

Dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 (2. fáze)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 419 886 814,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je jednak výstavba obchvatu obce Dubenec a dále zkapacitnění stávající silnice…

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 406518706,70 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem realizace projektu je rozšíření a zkapacitnění stávající komunikace I/37 v délce 986…

Silnice I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 514564490,65 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S11,5/70 v celkové délce…

Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko

Místo realizace Zlínský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 195 640 539,85 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je přeložka silnice I/49 v kategorii S9,5/70 v délce 2,020 km.…

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 137 184 091,65 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/9 v kategorii MS2 8,5/50 v celkové…

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 186 859 608,9 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/26 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Dálnice D3, stavba 0309/III Borek – Úsilné (2. fáze)

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 666 456 111,05 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0309/III Borek…

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec (2. fáze)

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 500 015 345,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0308C Veselí nad Lužnicí -…

D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka (2. fáze)

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 389 700 343,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostrovačice - Kývalka (km 178,500…

D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek (2. fáze)

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 494 823 866,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hvězdonice - Ostředek (km 29,500…

Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda – II. fáze

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 69 515 136,05 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční trať Klatovy - Železná Ruda je jednokolejná neelektrifikovaná trať celostátního a nadregionálního…

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov, II. fáze

Místo realizace Královehradecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 401 152 998,36 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov leží v Královéhradeckém kraji a…

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov – Cheb

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 81 427 703,30 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 232,992 na celostátní, dvoukolejné trati Chomutov…

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice – fáze II

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 245 224 047,15 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V rámci II.fáze projektu byla v oblasti železničního zabezpečovacího zařízení  instalována, zapojena a…

Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník, II. fáze

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 452 978 125,7 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V rámci fáze 2 bude provedena výstavba stavebních objektů a provozních souborů dle…

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice – II. fáze

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 175 396 961,99 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Od 1.4.2016 probíhá druhá fáze projektu, která zahrnuje zřízení nového žel. svršku v…

Rekonstrukce žst. Olomouc – fáze II

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 441 503 659,50 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Rekonstrukce žst. Olomouc je liniovou dopravní stavbou, jejímž základním cílem je vedení dvoukolejného…
Zpět