Operační program Doprava » Projekty (strana 4)
Schválený příspěvek z fondů EU
Celkové náklady projektu (vč. DPH)
Proplaceno příjemci - příspěvek EU

Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl.n.

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 768 533 983,60 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stávající celostátní trať č. 310 Olomouc - Opava východ bude revitalizována v úseku…

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 511 071 005,1 Kč
Příjemce Ministerstvo dopravy
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Projekt zajistí odpovídající administrativní kapacitu a její vzdělávání v rámci implementační struktury Řídícího…

Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 490 000 000,00 Kč
Příjemce Státní fond dopravní infrastruktury
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Na základě dohody ze dne 19.5.2015  o delegování některých pravomocí a činností ŘO…

Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 350 004 303,65 Kč
Příjemce Ministerstvo dopravy
Specifický cíl SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Cílem projektu je zajistit kvalitní výkon funkcí Řídicího orgánu OPD 2014-2020 (dále jen…

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa (2. fáze)

Místo realizace Zlínský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 572 489 961,7 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/35 v délce 700 m a kategorii…

Dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 (2. fáze)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 419 886 814,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je jednak výstavba obchvatu obce Dubenec a dále zkapacitnění stávající silnice…

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 406518706,70 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem realizace projektu je rozšíření a zkapacitnění stávající komunikace I/37 v délce 986…

Silnice I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 514564490,65 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S11,5/70 v celkové délce…

Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko

Místo realizace Zlínský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 195 640 539,85 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je přeložka silnice I/49 v kategorii S9,5/70 v délce 2,020 km.…

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 137 184 091,65 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/9 v kategorii MS2 8,5/50 v celkové…

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 186 859 608,9 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/26 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Dálnice D3, stavba 0309/III Borek – Úsilné (2. fáze)

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 666 456 111,05 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0309/III Borek…

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec (2. fáze)

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 500 015 345,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0308C Veselí nad Lužnicí -…

D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka (2. fáze)

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 389 700 343,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostrovačice - Kývalka (km 178,500…

D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek (2. fáze)

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 494 823 866,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hvězdonice - Ostředek (km 29,500…

Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda – II. fáze

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 69 515 136,05 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční trať Klatovy - Železná Ruda je jednokolejná neelektrifikovaná trať celostátního a nadregionálního…

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov, II. fáze

Místo realizace Královehradecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 401 152 998,36 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov leží v Královéhradeckém kraji a…

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov – Cheb

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 81 427 703,30 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 232,992 na celostátní, dvoukolejné trati Chomutov…

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice – fáze II

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 245 224 047,15 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V rámci II.fáze projektu byla v oblasti železničního zabezpečovacího zařízení  instalována, zapojena a…

Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník, II. fáze

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 452 978 125,7 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V rámci fáze 2 bude provedena výstavba stavebních objektů a provozních souborů dle…

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice – II. fáze

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 175 396 961,99 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Od 1.4.2016 probíhá druhá fáze projektu, která zahrnuje zřízení nového žel. svršku v…

Rekonstrukce žst. Olomouc – fáze II

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 441 503 659,50 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Rekonstrukce žst. Olomouc je liniovou dopravní stavbou, jejímž základním cílem je vedení dvoukolejného…

Revitalizace trati Bludov – Jeseník, II. fáze

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 499 617 250,85 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem řešení je revitalizace trati v úseku Bludov (mimo) - Hanušovice (mimo) v km…

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076, II. fáze

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 115 774 230,64 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V období od 17.4.2015 do 29.2.2016 proběhla první fáze projektu, která zahrnovala zhotovení…

GSM-R III.koridor Beroun – Plzeň – Cheb – fáze II

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 262 872 295,40 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační prostředí v národním a mezinárodním železničním provozu.…

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina – II. fáze

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 263 793 172,65 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice Světec, její technologické a stavební…

Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice – II. fáze

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 538 305 898,45 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem projektu je celková revitalizace trati, zvýšení bezpečnosti a zlepšení komfortu cestujících na…

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany – II. fáze

Místo realizace Hlavní město Praha Schválený příspěvek z fondů EU 416 808 370,65 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Jedná se o regionální jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať č. 210 Praha - Vrané…

DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně) – II. fáze

Místo realizace Pardubický kraj Schválený příspěvek z fondů EU 162 338 148,45 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční trať Kolín - Česká Třebová (v knižním jízdním řádu 2012/2013 vedena pod…

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 125 391 130,45 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem projektu je výstavba nové trakční napájecí stanice (TNS) systému 3 kV DC…
Zpět