Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Dne 1. 12. 2017 byla Monitorovacím výborem Operačního programu Doprava 2014–2020 projednána aktualizace harmonogramu výzev pro předkládání projektů, které jsou Řídicím orgánem OPD plánovány k vyhlášení v následujícím období. Podle aktualizovaného harmonogramu by mělo být ještě do konce roku 2017 vyhlášeno celkem 6 výzev v rámci specifického cíle 1.5. Tyto výzvy budou zaměřeny na podporu interoperability v železniční dopravě. Pro rok 2018 je pak plánováno k vyhlášení celkem 26 samostatných výzev a pro rok 2019 pak ještě další 4 výzvy. Celkem je tedy v současné době v harmonogramu 36 plánovaných výzev, jejichž celková alokace dosahuje částky zhruba 15,53 mld. Kč.

Nejvíce plánovaných výzev v příštím roce je uvažováno v rámci specifického cíle 1.4, který je zaměřen na podporu infrastruktury městské drážní dopravy. Jedná se konkrétně o 11 samostatných průběžných výzev pro jednotlivé aglomerace, které jsou součástí integrovaných územních nástrojů ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území). V rámci těchto výzev je v OPD připraveno až 7,1 mld. Kč. Další velkou skupinu plánovaných výzev představuje specifický cíl 2.2, v jehož rámci je realizován program Podpory infrastruktury pro alternativní paliva. V letech 2018 a 2019 by mělo být postupně vyhlášeno až 10 samostatných výzev, které naváží na letošní první výzvu v tomto programu, která byla zaměřena na podporu budování páteřní sítě dobíjecích stanic. Kromě podpory dobíjecích stanic je v těchto výzvách plánována také podpora plnicích stanic pro CNG, LNG a vodík. Dále je v následujících letech plánováno vyhlašování dalších výzev v rámci již běžících programů ve specifických cílech 1.3 a 1.5, jedná se například o výzvy na podporu překladišť kombinované dopravy nebo podporu modernizace plavidel.

Oproti předchozí verzi harmonogramu projednávané na květnovém jednání Monitorovacího výboru OPD došlo u většiny výzev k aktualizaci termínů jejich vyhlášení v návaznosti na skutečný stav jejich přípravy. Podrobné údaje o všech plánovaných výzvách OPD jsou k dispozici v samostatném XLS souboru.

Zpět