Operační program Doprava » Výzvy » Prioritní osa 1

Prioritní osa 1

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023
14 Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) 11.12.2017 20.12.2017 7.3.2018
28 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu 30.6.2017 14.7.2017 29.6.2018
43 Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS a GSM-R jednotkami 7.12.2017 20.12.2017 11.5.2018
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
45 Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie 14. 12. 2017 20. 12. 2017 3. 4. 2018
46 Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů 14. 12. 2017 20. 12. 2017 20. 4. 2018
47 Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie – SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021

 

Ukončené výzvy

 

06 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
09 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 29.7.2016 5.8.2016 21.10.2016, 20:00 hod.
10 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 28.7.2017 4.8.2017 20.10.2017
16 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
17 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Plzeň 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
18 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Brno 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
19 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
20 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ostravská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
21 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ústecko-chomutovská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
22 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
23 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Zlín 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
24 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
25 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – České Budějovice 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
26 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Liberecká aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
31 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
34 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby 18. 8. 2017 25. 8. 2017 10. 11. 2017
48 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality 18. 8. 2017 25. 8. 2017 10. 11. 2017
Zpět