Operační program Doprava » Výzvy » Prioritní osa 1

Prioritní osa 1

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

 

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
47 Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie – SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
51 Výzva č. 51 – Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek 15. 8. 2018 24. 8. 2018 16. 11. 2018
52 Výzva č. 52 – Modernizace plavidel za účelem snižování spotřeby paliva 15. 8. 2018 24. 8. 2018 16. 11. 2021
53 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Praha 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
54 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Plzeň 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
55 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Brno 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
56 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Olomouc 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
57 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Ostravská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
58 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Ústecko-chomutovská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
59 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Hradecko-pardubická aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
60 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Zlín 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
61 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Jihlava 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
62 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – České Budějovice 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
63 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Liberecká aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
66 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy 24. 8. 2018 7. 9. 2018 23. 11. 2018

 

Ukončené výzvy

 

06 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
09 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 29.7.2016 5.8.2016 21.10.2016, 20:00 hod.
10 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 28.7.2017 4.8.2017 20.10.2017
14 Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) 11.12.2017 20.12.2017 7.3.2018
16 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
17 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Plzeň 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
18 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Brno 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
19 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
20 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ostravská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
21 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ústecko-chomutovská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
22 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
23 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Zlín 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
24 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
25 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – České Budějovice 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
26 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Liberecká aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
28 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu 30.6.2017 14.7.2017 29.6.2018
31 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
34 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby 18. 8. 2017 25. 8. 2017 10. 11. 2017
43 Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS a GSM-R jednotkami 7.12.2017 20.12.2017 11.5.2018
45 Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie 14. 12. 2017 20. 12. 2017 3. 4. 2018
46 Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů 14. 12. 2017 20. 12. 2017 20. 4. 2018
48 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality 18. 8. 2017 25. 8. 2017 10. 11. 2017
49 Výzva č. 49 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby 15. 8. 2018 24. 8. 2018 17. 10. 2018
50 Výzva č. 50 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy 15. 8. 2018 24. 8. 2018 17. 10. 2018
Zpět