Technická aktualizace Metodiky pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel – červenec 2018 zip (323.85 KB)

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů zaměřených na nákup ŽKV pro osobní dopravu xlsx (160.61 KB)

(aktualizace 4. 5. 2018)

Prováděcí pokyn k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva“ zip (1 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel“ (srpen 2017) zip (1.26 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy“ (technická aktualizace CBA tabulek – červen 2017) zip (2.45 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech“ zip (1.99 MB)

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů infrastruktury městské drážní dopravy (aktualizace 29. 6. 2017) xlsm (365.44 KB)

Vzory CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů železniční infrastruktury (aktualizace 6.3.2017) zip (434.53 KB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy“ zip (1.42 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti ITS pro silniční dopravu“ zip (1021.16 KB)

Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest pdf (3.16 MB)

Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest pdf (5.06 MB)