Operační program Doprava » Akce OPD » Bezpečnější a rychlejší doprava ve Středočeském kraji

Bezpečnější a rychlejší doprava ve Středočeském kraji

Operační program Doprava 2014–2020 nebo také zkráceně OPD2 je jedním z největších operačních programů v České republice. Slouží pro financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury, a to například pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu nebo městskou veřejnou dopravu. V centru jeho pozornosti je také silniční infrastruktura ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy) a nejnověji pak veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu (dobíječky pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva). Stranou zájmu nezůstává ani modernizace železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel. Svou činností navazuje OPD2 na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1).

V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem 417 projektů, díky nimž se postavilo a zrekonstruovalo 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizovalo 675 km železničních tratí. Jedná se zejména o modernizace železničních tratí, včetně jejich elektrifikace, výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, rekonstrukci železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci. Přímo ve Středočeském kraji bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 80 projektů, díky nimž se zrekonstruovalo 100,94 km železnic a nově se postavilo nebo zmodernizovalo 54,27 km silnic.

Nové silnice a železnice nejen v Polabí a na Křivoklátsku
Obchvat Kolína
Silnice I/38 Kolín, obchvat

Středočeský Kolín se díky programu OPD1 dočkal obchvatu v rámci projektu Silnice I/38 Kolín, obchvat na konci roku 2012, tedy po více jak čtyřiceti letech, kdy se o něm začalo uvažovat jako o dopravním řešení, které by mělo odvést tranzitní dopravu z centra města. Jeho stavba je řešena jako pozemní dvoupruhová komunikace, která vede jižně od Kolína a bez třiceti metrů měří rovných 8 kilometrů. Kromě hlavní trasy byly součástí stavby i tři mimoúrovňové křižovatky, dvanáct mostních objektů – největší most přes údolí ve Štítarech měří 410 m –, protihlukové stěny a valy, přeložky inženýrských sítí, úpravy trati ČD Kolín – Ledečko, vegetační úpravy a rekultivace.

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh
Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

Rozsah optimalizačních prací trati Beroun – Zbiroh, který je součástí 3. tranzitního železničního koridoru, zahrnoval mimo jiné kompletní rekonstrukci železničního svršku, zesílení nebo rekonstrukci železničního spodku včetně mostů a viaduktů, čímž se dosáhlo zvýšené zatížitelnosti trati na 22,5 t na nápravu.

Kvůli dosažení vyšší traťové rychlosti (až 155 km/h) došlo na několika místech k opuštění stávajícího vedení tratě a jeho nahrazení přeložkou s lepšími směrovými poměry. Délka úseků v nové stopě činí 7 510 m. Jejich součástí je 324 metrů dlouhý tunel budovaný z otevřené stavební jámy. Kompletní rekonstrukcí prošly všechny zastávky a stanice. Byla zřízena nová nástupiště a ve stanicích Zdice a Hořovice také mimoúrovňový přístup podchodem. Při rekonstrukci se myslelo i na životní prostředí a zdraví obyvatel, a proto byly mj. postaveny protihlukové stěny v celkové délce 6 442 m.

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice

Cílem optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice, která je součástí 4. tranzitního koridoru, byla celková rekonstrukce a podstatné zlepšení parametrů 23,95 km dlouhého železničního úseku. Po optimalizaci se zvýšila maximální povolená rychlost z původních 80 km/h na 125 km/h pro vlaky s výkyvnými soupravami a 110 km/h pro konvenční vlaky. Výrazným způsobem se také zlepšila kultura cestování, a to jak v oblasti vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách. Nezapomnělo se ani na cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří nyní ocení bezbariérový přístup do stanic a na nástupiště. Zároveň došlo k modernizaci informačního systému, zvýšila se spolehlivost provozu a zkrátily se jízdní doby.

Výběr z realizovaných projektů OPD1 v Středočeském kraji
Název projektu Místo realizace
Rekonstrukce vybraných úseků D11 včetně dalších modernizačních opatření Středočeský kraj
Rekonstrukce vybraných úseků D5 včetně dalších modernizačních opatření Středočeský kraj
Rekonstrukce vybraných úseků D8 včetně dalších modernizačních opatření Praha-Březiněves, Nová Ves, Úžice, Všestudy, Zlosyň, Klecany, Klíčany, Odolena, Voda, Panenské Břežany, Zdiby, Sedlec
Rekonstrukce vybraných úseků R6 včetně dalších modernizačních opatření Středočeský kraj
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) – Dobříš Čisovice, Davle, Hvozdnice, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Dobříš, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší, Stará Huť
Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun – Rakovník Středočeský kraj
Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha – Turnov Středočeský kraj
Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun – Rakovník Středočeský kraj
Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo) Praha 13, Praha 5, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Beroun, Černošice, Zbuzany, Jinočany, Chrášťany, Rudná, Nučice, Vysoký Újezd, Loděnice, Vráž, Hýskov, Chýňe, Hostivice
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany Poříčany
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky – Kouřim Kouřim, Svojšice, Radim, Chotutice, Vrbčany, Zalešany
Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany Čerčany, Mrač, Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Krhanice, Kamenný Přívoz, Jílové u Prahy, Davle, Vrané nad Vltavou, Ohrobec, Praha-Zbraslav, Měchenice, Praha 12, Klínec
Rychlostní silnice R4 Skalka – křižovatka II/118 Středočeský kraj
Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou Středočeský kraj
D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek Ostředek, Vranov, Hvězdonice
Úpravy zab. zařízení pro ETCS v úseku Praha – Kolín Praha 10, Úvaly, Rostoklaty, Tuklaty, Český Brod, Klučov, Poříčany
Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice Týnec nad Sázavou
D1 Modernizace – úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře Dálnice D1 v úseku Šternov – Psáře
D1 Modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice Středočeský kraj
Silnice I/38 Nymburk, přeložka II. a III. stavba Nymburk, Bobnice
Silnice I/38 Kolín, obchvat Kolín
Silnice I/16 Řepov – hranice okresu Jičín Dolní Bousov, Obruby, Plazy, Řepov, Sukorady, Židněves, Obrubce
VD Kostomlátky – rekonstrukce zdí plavební komory Kostomlátky
VD Nymburk – rekonstrukce zdí plavební komory Nymburk
Vltava – Úprava plavební úžiny Chvatěruby Zlončice, Chvatěruby, Dolany
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice Benešov, Praha – východ
Rekonstrukce železničního mostu Nymburk Nymburk

 

OPD2 přineslo Mělníku čistší vzduch a bezpečnější dopravu
Obchvat Mělníka
Silnice I/9, I/16, obchvat, 1. stavba

Obchvat Mělníka, který měl v programu OPD2 poněkud dlouhý název Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba, přinesl obyvatelům tohoto královského věnného města nejen snížení intenzity hluku a exhalací z automobilové dopravy, ale také zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu.

Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/9 v celkové délce hlavní trasy 0,799 km. Stavba nejprve vedla v trase stávající Pražské ulice a následně v trase původní vlečky cukrovaru Mělník. Napojení na stávající komunikace bylo řešeno okružními křižovatkami v Pražské a Mladoboleslavské ulici.

Modernizace D1
Modernizace D1 v úseku Mirošovice–Kývalka, km 20,710–182,3

Největším přínosem modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka, která patří mezi největší projekty v rámci OPD2, bude zejména nová moderní betonová vozovka odpovídající normám v silniční dopravě 21. století. Celková délka modernizace zahrnuje 160 kilometrů dálnice, tj. 320 kilometrů v obou směrech. Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je s hustotou provozu 35–100 tisíc vozidel denně jednoznačně nejvytíženější komunikací v celé české dálniční síti. Z tohoto důvodu prochází modernizací kromě vozovky také vybavení bezpečnostních prvků a telematika.

Plánované projekty OPD 2 ve Středočeském kraji

Název projektu Místo realizace
Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň Lety
Silnice I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1 Benešov, Čerčany, Čtyřkoly, Mirošovice, Mrač, Pětihosty, Poříčí nad Sázavou, Senohraby
ETCS Praha Uhříněves – Votice Benešov, Praha, Praha-východ
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany Poříčany
Dálnice D6 Nové Strašecí – Řevničov Nové Strašecí
D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov Divišov, Drahňovice, Ostředek
D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice Psáře, Soutice
Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba Mladá Boleslav, Nymburk
Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba Mladá Boleslav, Nymburk
Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba Mělník
D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek (2. fáze) Hvězdonice
GSM-R III.koridor Beroun – Plzeň – Cheb – fáze II Beroun
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze Poříčany
Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky Kolín
Modernizace žst. Nymburk hl. n. Nymburk
Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo) Nymburk, Lysá nad Labem
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo) Lysá nad Labem, Mělník
Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) – Litoměřice dolní nádraží (mimo) Mělník, Litoměřice
Modernizace tratě Sudoměřice – Votice Sudoměřice, Votice
Rekonstrukce nelahozeveských tunelů Nelahozeves
Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) Kanín, Opolánky, Libněves, Choťovice
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) Kolín, Kutná Hora
Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo) Čáslav
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav Golčův Jeníkov, Čáslav

Více informací naleznete na webových stránkách SŽDC a ŘSD, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách OPD.

Pro informace do Prahy

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2. Navštívit rovněž můžete Eurocentrum pro Prahu a Středočeský kraj, které sídlí na Novém Městě v Jungmannově ulici, č. 745/24, kde vám rádi poskytnou podrobné informační materiály o dopravě v hlavním městě.

logoEU_a_RO

Zpět