Operační program Doprava » Akce OPD » Den Evropy s dětmi z berounské základní školy Závodí

Den Evropy s dětmi z berounské základní školy Závodí

Oslava Dne Evropy se letos pro Operační program Doprava příjemným způsobem o několik dní protáhla. Ve čtvrtek 10. května a v pondělí 14. května jsme měli totiž opět milou povinnost představit dětem ze čtvrtých, třetích a druhých tříd ze Základní školy Beroun – Závodí nejen činnost Operačního programu Doprava, ale také si říci něco o historii Evropské unie a zmínit několik zajímavostí o jednotlivých vybraných členských státech.

V prostorách školní družiny v podkroví základní školy jsme s dětmi, které byly rozděleny do čtyřech týmů, nejprve hravou formou zopakovali základní informace o vybraných státech EU, její vlajce a samozřejmě projektech OPD spolufinancovaných Evropskou unií. To, jestli děti dávaly pozor, jsme si samozřejmě ověřili v krátkém kvízu. Všechny týmy jak druháků, tak třeťáků a čtvrťáků ho k našemu milému překvapení splnily na jedničku. Poslední úkol byl v případě druháků výtvarný. Každý tým měl za úkol namalovat dopravní prostředek budoucnosti a nějakou zajímavost typickou pro daný stát, který v rámci odpoledního programu zastupovaly. Třeťáci a čtvrťáci si zase zvolili čtyři slova, na která složili básničku o dvou slokách. A výsledek? Opět na velkou jedničku. Děti z berounské základní školy Závodí jsou velmi šikovné, a proto všechny za odměnu získaly krásné ceny.

Děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další setkání.

ZŠ Beroun - Závodí: pondělí 14. května
ZŠ Beroun - Závodí: čtvrtek 10. května
Zpět