Operační program Doprava » Akce OPD » Den s evropskými fondy

Den s evropskými fondy

Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále „ŘO OPD“) se zúčastnili v sobotu 26. září 2015 od 12 hodin na Letenské pláni v Praze open air akce Den s evropskými fondy. Návštěvníci se mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU s důrazem na změny v čerpání v novém programovém období.

Akce Den s evropskými fondy byla zorganizována Ministerstvem pro místní rozvoj u příležitosti startu nového programového období 2014 – 2020 a měla tak za cíl především informovat veřejnost o novinkách v možnostech čerpání prostředků z evropských fondů. Připraveny byly k tomu účelu stánky všech operačních programů, kde pracovníci odpovídali na dotazy veřejnosti a rozdávali propagační a informační materiály. Zástupci ŘO OPD se akce zúčastnili rovněž a měli pro návštěvníky připravenou navíc i projekci o operačním programu a o projektech, jež z něj byly spolufinancovány.

Rozmanitý doprovodný program byl doplněn o vystoupení kapel Maxim Turbulenc, Kittchen, Mandrage a zpěváků Sabiny Křovákové a Lukáše Chromka. Celou akci moderoval moderátor Evropy 2 Petr „Nasty“ Cerha.

Zpět