Logolink ZS OPD 2014-2020 zip (8.84 MB)

Horizontální logo ZS OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logolink ŘO OPD 2014-2020 zip (1.77 MB)

Horizontální logo ŘO OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logo ZS zip (7.95 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (s výjimkou projektů, u kterých bude použito základní logo SFDI – viz Manuál pro užití loga SFDI).

Logo SFDI OPD 2014-2020 je v průběhu aktuálně probíhajícího programového období EU zastřešujícím vizuálním prvkem pro infrastrukturní projekty a akce financované a spolufinancované z prostředků SFDI.

Logo ŘO zip (1.84 MB)

Logo Řídícího orgánu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty, které NEJSOU financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Logo EU + ESIF zip (16.04 MB)

Evropské strukturální a investiční fondy