Operační program Doprava » Doprava všude kolem nás

Doprava všude kolem nás

Doprava všude kolem nás je motto samostatného oboru na Fakultě dopravní, který byl letos poprvé otevřen v rámci Dětské univerzity Českého vysokého učení technického (dále jen „ČVUT“).

 

Děti z pátých a šestých tříd se v rámci této speciální letní aktivity seznámily téměř se všemi druhy dopravy v praxi a zažily mnoho nevšedních zážitků. Během celého týdne na ně čekal bohatý program, který vyvrcholil v pátek 14.07.2017 návštěvou Ministerstva dopravy.

 

V pondělí se děti zúčastnily Dne Fakulty dopravní a navštívily různé laboratoře a simulátory, také se mohly přenést do virtuální reality v dopravě. Úterní program seznámil děti s historií městské hromadné dopravy, a aby nezůstalo jen u teorie, svezly se historickou tramvají. Odpoledne pak děti navštívily pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, kde se mimo jiné dozvěděly zajímavé informace o řízení dopravy v Praze. K vidění byla  i speciální technika pro zimní i letní údržbu a vybavení policie pro zasahování při dopravních nehodách. Jaký výcvik musejí absolvovat letušky a piloti zjistily děti v rámci Dne letecké dopravy, který se uskutečnil ve středu. K letecké dopravě samozřejmě neodmyslitelně patří i Letiště Praha, které děti navštívily v odpoledních hodinách. Zjistily, jak to chodí na letišti a také jak moderní je vybavení hasičské techniky. Z nejznámějších druhů dopravy již chybí jen železniční doprava, se kterou se děti mohly seznámit ve čtvrtek v rámci Dne železnic. Svezly se Pendolinem a seznámily se se stanovištěm strojvedoucího a s technikou, která je umístěna v zázemí železničních stanic a dep.

 

Páteční dopoledne děti strávily v budově Ministerstva dopravy. Připraven pro ně byl bohatý program. Hned po příchodu si děti mohly prohlédnout reprezentativní prostory a jednací místnosti, včetně kanceláře pana ministra. Následovala prezentace Fakulty dopravní na téma nejčastějších příčin dopravních nehod. Na začátku prezentace přivítal děti také 1. náměstek ministra, Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., který krátce pohovořil nejen o tématu dopravy. Pro starší děti pak byl připraven program, který je prostřednictvím kvízů a her seznámil s bezpečností v dopravě. Druhá skupina mladších dětí mezitím absolvovala přednášku Hravě nejen o dopravě, kterou si pro ně připravili zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava. Přednáška byla pojata zábavnou a hravou formou a měla děti seznámit zejména s Evropskou unií a jejím vlivem na dopravu a dopravní stavby. Děti společně sdílely své znalosti o jednotlivých členských státech a také o základních symbolech Evropské unie. Dozvěděly se mnoho zajímavostí nejen z historie, ale také ze současnosti. Společně s dětmi jsme si povyprávěli o přínosech Evropské unie pro dopravní infrastrukturu a představili konkrétní projekty, které byly v rámci Operačního programu Doprava financovány nebo jsou plánovány k financování v následujících letech. Pro ověření získaných znalostí byl pro děti připraven kvíz, za jehož vyplnění mohly získat speciální eurobankovky. Další bankovky děti obdržely za složení básničky na předem daná slova související s dopravou či Evropskou unií. Za získaná eura si nakonec děti mohly zakoupit drobné odměny s dopravně bezpečnostní tématikou. Dopolední program byl zakončen velmi zajímavou prohlídkou podzemního krytu umístěného přímo v budově Ministerstva dopravy.

 

Po prohlídce byl u konce nejen program na Ministerstvu dopravy, ale i celý program dětské univerzity ČVUT. Děti, které celý týden pilně studovaly na „univerzitě“ a získávaly „známky“ do svých indexů, v odpoledních hodinách absolvovaly promoci v Betlémské kapli. Doufáme, že děti program bavil a že jsme alespoň jednoho z nich společným programem přesvědčili o tom, že práce v dopravě má svou budoucnost a může se stát zaměstnáním i koníčkem na celý život.

Doprava všude kolem nás
Zpět