Operační program Doprava » Jak jsme oslavili Den Evropy 2016

Jak jsme oslavili Den Evropy 2016

Ve čtvrtek 5. května jsme měli možnost setkat se s mnohými z Vás na Střeleckém ostrově na oslavě Dne Evropy. Letošní slunečné počasí přilákalo společně s atraktivním programem velké množství návštěvníků.

Oficiálním termínem oslav Dne Evropy je již tradičně 9. květen, kdy oslavujeme mír a jednotu v Evropě. Toto datum je připomenutím historicky významné „Schumannovy deklarace“, která – alespoň ústně – započala novou formu spolupráce v Evropě již v roce 1950.

Pořadatelé se letos zaměřili zejména na interaktivní program, který poskytl návštěvníkům možnost doplnit si vědomosti o Evropské unii. Připraveny byly infostánky členských zemí EU, kvízy, soutěže, hudební a taneční vystoupení. Hlavními headlinery byly Memphis, Lenny a Gipsy.cz. Velmi povedená byla taktéž debata Café Evropa na téma „Budoucnost Evropy – posílí nás dnešní výzvy?“ s Danielou Drtinovou. Zástupci Ministerstva dopravy jakožto Řídícího orgánu Operačního programu Doprava 2014-2020 se rovněž aktivně zapojili do průběhu celé akce.

Návštěvníci projevili velký zájem o informace týkající se OP Doprava, zejména z oblastí týkajících se novinek v tomto programovém období, například zahrnutí měst s drážní dopravou mezi oprávněné příjemce či možnost pořízení nových vozidel osobní železniční dopravy. Účastníci akce byli rovněž seznámeni s projekty, s jejichž financováním se v tomto programovém období počítá. O vybraných projektech mohli zájemci získat podrobnější informace ve speciálních brožurách nebo na tematických nástěnných mapách, které byly umístěny v prostoru infostánku. Velké množství z nich se rovněž zapojilo do dotazníkového šetření a znalostního kvízu. Za správné vyplnění kvízu pak mohli získat drobné odměny určené zejména ke zvýšení bezpečnosti v dopravním provozu.

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na setkání na dalších akcích – nejpozději za rok na oslavách Dne Evropy.

Sledujte náš web, kde naleznete aktuální informace.

Zpět