Operační program Doprava » Konference „Inteligentní mobilita ve městech a regionech“

Konference „Inteligentní mobilita ve městech a regionech“

Dne 20. 10. 2016 proběhla v prostorách Výstavního a společenského centra IDEON v Pardubicích odborná konference s názvem „Inteligentní mobilita ve městech a regionech“, kterou uspořádalo Sdružení pro dopravní telematiku. Konference byla zaměřena na využívání inteligentních dopravních systémů a služeb a na aplikaci moderních konceptů mobility osob a věcí, průmyslové výroby a energetické infrastruktury s důrazem na prospěch nejvýznamnějších aglomerací ČR.

Konference byla rozdělena do několika tematických bloků – „Dopravní telematika“, „Strategie a finance“ a „Nové technické a organizační podmínky pro zavádění ITS“. Odborné konference se mimo jiné zúčastnil děkan dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ivo Drahotský a další zástupci jak odborné veřejnosti, tak i státních institucí. Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU zastupoval Mgr. Michal Ulrich, který nejprve v bloku „Strategie a finance“ přednesl obecněji zaměřený příspěvek s názvem „Financování dopravy z operačního programu OPD“ a poté měl v bloku „Nové technické a organizační podmínky pro zavádění ITS“ příspěvek s názvem „Aktuální možnosti podpory zavádění ITS v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 s důrazem na města“, který se věnoval praktickým aspektům předkládání projektů v rámci aktuálně vyhlášené výzvy č. 27, která je určena právě pro nejvýznamnější aglomerace v ČR (tedy pro města, která spadají do tzv. ITI – Integrované územní investice a IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území).

Konference byla kromě odborné stránky i vítanou příležitostí pro společenské setkání všech zúčastněných a navázání nových kontaktů či výměnu informací nejen mezi představiteli státních institucí a samosprávy.

Zpět