Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva 100 milionů korun z OPD

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva 100 milionů korun z OPD

Do roku 2021 budou mít řidiči v Česku k dispozici další stovky běžných dobíjecích stanic pro elektromobily. Jejich vybudování podpoří Ministerstvo dopravy z evropských prostředků. Z Operačního programu Doprava (OPD) na ně může putovat až 100 milionů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

 

Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlašuje 25. ledna. Konečný termín pro předložení žádostí bude 15. června 2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %.

 

„Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu. S ohledem na uvedenou alokaci finančních prostředků se dá předpokládat, že bude podpořeno maximum předložených projektů, které vyhoví podmínkám výzvy,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

 

Další výzvy zaměřené na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic budou vyhlášeny v průběhu příštích dvou let. Do konce roku 2023 by tak mělo vzniknout minimálně 800 dobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl stanovený v Národním akčním plánu čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015.

 

Vedle dobíjecích stanic pro elektromobily chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na CNG, LNG a vodík. Výzvy budou vyhlášeny v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy pro tento dotační program v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

 

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna zde na webu Řídicího orgánu OPD. Tato první výzva pro doplňkovou síť dobíjecích stanic přímo navazuje na již otevřenou výzvu, která je zaměřena na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic.

 

Více zde.

Zpět