Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této třetí výzvy u tohoto programu bude 800 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

 

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 7. 9. 2018 a od 14. 9. 2018 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 23. 11. 2018. Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou:

  • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice).
  • Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev (http://web.opd.cz/vyzva-66).

Zpět