Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude téměř 860 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

 

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 5.8.2016 a od 12.8.2016 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 21.10.2016. Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou:

  • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice)
  • Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy

 

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev (http://web.opd.cz/vyzva-09).

 

Řídicí orgán OPD předpokládá, že v následujících letech budou vyhlašována další kola výzev, v rámci nichž se na tuto oblast postupně rozdělí až 2,5 miliardy Kč, což je celková alokace tohoto notifikovaného programu veřejné podpory.

Zpět