Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu modernizace plavidel z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu modernizace plavidel z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje čtyři výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci těchto čtyř výzev bude 260 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

 

Potenciálními příjemci podpory budou pouze malé a střední podniky, které jsou vlastníky či provozovateli plavidel pro vnitrozemskou nákladní dopravu. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 24. 8. 2018 a od 31. 8. 2018 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 17. 10. 2018 (výzvy č. 49 a 50), resp. do 16. 11. 2018 (výzvy č. 51 a 52).

 

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci vyhlašovaných výzev budou:

 

  • Zvýšení bezpečnosti plavby (pořízení a výměna obšívek včetně výměny součástí plavidla dotčených výměnou obšívky)
  • Zvýšení multimodality plavidel (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladových prostorů, pořízení přepravních rámů na osobní automobily, rozšíření či prodloužení plavidla, zvýšení či rozšíření jícnů)
  • Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek
  • Snižování spotřeby paliva (modernizace propulzního zařízení, remodelace zádě)

 

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastních výzvách a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev.

 

Výzva č. 49 Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby: http://web.opd.cz/vyzva-49/.

Výzva č. 50 Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy: http://web.opd.cz/vyzva-50/

Výzva č. 51 Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek: http://web.opd.cz/vyzva-51/

Výzva č. 52 Modernizace plavidel za účelem snižování spotřeby paliva: http://web.opd.cz/vyzva-52/

Zpět