Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvy na podporu zajištění interoperability v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvy na podporu zajištění interoperability v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo prvních šest výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Celková disponibilní alokace v rámci těchto výzev je 1,888 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až do výše 50 % (resp. 85 % u některých výzev) ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou železniční dopravci, kteří vlastní nebo provozují železniční kolejová vozidla. Příjemcem bude dále také Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC). U všech vyhlášených výzev bude formulář žádosti o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ žadatelům zpřístupněn od 20. 12. 2017 a od 27. 12. 2017 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je u každé z výzev nastaven individuálně. U čtyřkolových výzev (č. 14, 43, 45, 46) je to v období březen až květen 2018 a u dvou průběžných výzev (č. 44 a 47) určených výhradně pro SŽDC je konečný termín až v polovině roku 2021. Více informací o všech termínech je uvedeno v přehledu vyhlášených výzev OPD.

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastních výzvách a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev.

 

Přímé odkazy na jednotlivé výzvy:

Výzva č. 14 – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)

Výzva č. 43 – vybavování ETCS a GSM-R jednotkami:

Výzva č. 44 – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC

Výzva č. 45 – systém měření spotřeby energie

Výzva č. 46 – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

Výzva č. 47 – systém měření spotřeby energie – SŽDC

Zpět