Operační program Doprava » Akce OPD » OPD představil rumunské delegaci projekt Centrálního dispečerského pracoviště SŽDC

OPD představil rumunské delegaci projekt Centrálního dispečerského pracoviště SŽDC

V týdnu od 21. do 25. května navštívila Českou republiku 17členná delegace zástupců rumunského ministerstva vnitra. Cílem jejich pracovní návštěvy bylo seznámit se s projekty z oblasti bezpečnosti, např. řízení dopravního provozu nebo ICT pro integrovaný záchranný systém, které byly financovány z evropských fondů.

Prezentaci projektů zahájil Operační program Doprava (OPD), jenž hned v první den návštěvy představil ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) nejmodernější Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Praze-Libni, odkud je v současnosti dálkově řízen železniční provoz na 320 km tratí v Čechách (v konečné fázi to bude přes 2200 km). Odborný výklad poskytl ředitel CDP Ing. Miroslav Jasenčák společně se svými kolegy. Během téměř dvouhodinové prezentace, která mimo jiné obsahovala představení CDP a jeho zázemí nebo názorné seznámení s problematikou dálkového řízení železničního provozu přímo v tréninkové místnosti, byly zároveň zodpovězeny i všechny dotazy.

Centrální dispečerské pracoviště v Praze-Libni, jehož provoz byl zahájen 1. února 2016, patří mezi projekty realizované v rámci OPD1 a jeho cílem je vytvořit předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR. Celkové náklady projektu činí více než 442 milionů Kč, přičemž příspěvek z fondů EU je 263 milionů Kč. Více informací naleznete zde

CDP Balabenka - rumunská delegace 21. 5. 2018
Zpět