Operační program Doprava » Akce OPD » OPD v družině

OPD v družině

Prázdniny rychle utekly a děti po dvou měsících odpočinku opět usedly do školních lavic. Ve školní družině na ně čekal zajímavý program, ve kterém se mohly seznámit se základními informacemi o Evropské unii, vybraných členských státech a dopravě.

V prostorách školní družiny na nás čekaly děti z druhých a třetích tříd. Po rozdělení dětí do skupin jsme si společně povídali o vybraných členských státech Evropské unie. Byť se jednalo o malé děti, věděly spoustu zajímavostí a faktů. Společně jsme si řekli o vybraných členech základní informace, od hlavních měst, přes zajímavé osobnosti a památky až po například typická jídla, vynálezy či automobilky a fotbalové kluby. Nakonec dostaly jednotlivé skupinky vybrat, jaký členský stát by chtěly zastupovat. Aby byly jednotlivé země a její členové na první pohled snadno rozpoznatelní, dostaly týmy vlajky států a trička různých barev.

Pak už začala hlavní část programu a to beseda o Evropské unii, Operačním programu Doprava a jeho přínosech. Děti se nenásilnou formou dozvěděly zajímavosti například o vlajce, hymně (mohly si ji i poslechnout), Evropském parlamentu, jednotné měně ale i něco o historii samotné Evropské unie a Evropského hospodářského společenství. A jelikož jsme přeci jen byli ve škole, bylo nutné ověřit, zdali si děti informace alespoň trochu pamatují. Společnými silami jednotlivé týmy odpověděly na všechny položené otázky správně, což nás velmi potěšilo.

Na závěr jsme ještě společně skládali básničky na předem vybraná slova s dopravní tématikou. Byť se jednalo o poměrně malé děti, básničky i jejich přednes před ostatními se jim velmi povedly. Jako odměnu jsme měli pro všechny připravené malé poděkování v podobě drobných propagačních předmětů zejména s dopravně bezpečnostní tématikou (reflexní prvky apod.).

Celé odpoledne jsme si společně užili, oslavili jedny narozeniny a budeme se těšit na další setkání s malými posluchači na některé z dalších akcí, třeba těch určených široké veřejnosti. Pokud se budete chtít o našich akcích dozvědět více informací, určitě sledujte naše stránky, kde se dozvíte podrobnosti.

Foto - OPD v družině
Zpět