Operační program Doprava » Operační program Doprava na 26. ročníku Silniční konference

Operační program Doprava na 26. ročníku Silniční konference

Ve dnech 17.–18. 10. 2018 se uskutečnil již 26. ročník Silniční konference. Tentokrát hostila tuto významnou akci Ostrava, největší město Českého Slezska, a to v reprezentativních prostorech hotelu Clarion Congress a Atletické haly Vítkovické Arény.

Konference se zúčastnilo přes 90 vystavovatelů, včetně mnoha státních institucí, a více než 1000 delegátů a hostů. Převážnou většinu účastníků tvořila již tradičně odborná veřejnost. Mezi vystavovateli byli rovněž přítomni i zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava, kteří na expozici poskytovali zájemcům informace o projektech OPD. Ze strany účastníků zaznívaly nejčastěji dotazy směřující obecně k činnostem OPD, k fondům EU a financováním dopravy, ale i ke konkrétním dopravním stavbám v tomto regionu či k aktuálně vyhlášeným výzvám.

Letošními hlavními tématy byly Silniční infrastruktura v celostátním i regionálním pojetí, Bezpečnost silničního provozu a dopravní inženýrství či významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství.

Hned v prvním tematickém bloku konference nazvaném „Silniční infrastruktura v celostátním pojetí“ vystoupil také zástupce Ministerstva dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., s přednáškou „Strategické výstavby silniční infrastruktury v nejbližších letech“. Za Státní fond dopravní infrastruktury pak Ing. Zbyněk Hořelica přednesl příspěvek s názvem „Financování dopravní infrastruktury v období 2018-2021“. Dalšími tematickými bloky byly: „Silniční infrastruktura z regionálního pohledu“, „Odborné sekce“, „Bezpečnost silničního provozu a dopravní inženýrství“, „Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství“.

Ani letos samozřejmě nechyběly technické exkurze, díky nimž si účastníci konference mohli prohlédnout například dálnici D1 v úseku Klimkovice – Hranice ČR/Polsko nebo navštívit silniční databanky a NDIC.

Silniční konference však není jen o přednáškách, seminářích a exkurzích, ale i o společenských setkáních. Pozvaní účastníci se mohli den před oficiálním zahájením 26. ročníku Silniční konference zúčastnit neformálního společenského setkání v areálu hornického muzea Landek Park a pak ve středu večer samozřejmě také oficiálního společenského večera s rautem v Clarion Congress Hotelu.

Stejně jako neformální společenský večer se i oba dva dny konference nesly v přátelské a pohodové atmosféře, a proto se již nyní můžeme společně těšit na případné setkání na dalším ročníku Silniční konference.

Silniční konference 2018
Zpět