Operační program Doprava » Akce OPD » Operační program Doprava na Dni železnice v Českých Budějovicích

Operační program Doprava na Dni železnice v Českých Budějovicích

Historické parní lokomotivy Štokr nebo Ušatá, moderní elektrické lokomotivy, motorové vozy, poštovní vagony, prezidentský vagon TGM, bohatý doprovodný program, včetně výstavy železničních modelů či noční vlakové show, to je jen krátký neúplný výčet atrakcí, které přitáhly v sobotu 22. září na Den železnice do SOKV České Budějovice více jak třicet tisíc fanoušků železnice a dobré zábavy.

Protože prioritní osa 1 Operačního programu Doprava 2014–2020 má název Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, nemohli na této akci chybět ani zástupci OPD2. V našem stanu se mohli malí i velcí návštěvníci dozvědět nejen zajímavé informace o realizovaných nebo plánovaných projektech OPD2, ale také se zúčastnit vědomostních soutěží a kvízů. Pro méně soutěživé byl připraven dotazník z oblasti Evropské unie a evropských fondů. Na ty, kteří správně zodpověděli položené otázky nebo správně vyluštili kvízy, čekaly bezva odměny především s dopravně bezpečnostní tématikou.

My jsme si Den železnice v Českých Budějovicích užili a už nyní se těšíme na jeho další ročník. Všem, kteří jste nás navštívili v našem stánku, děkujeme, že se zajímáte o projekty financované z Operačního programu Doprava, a těšíme se na osobní setkání s Vámi na dalších akcích.

Den železnice 2018
Zpět