Operační program Doprava » Akce OPD » Operační program Doprava oslavil Den Evropy společně s vámi

Operační program Doprava oslavil Den Evropy společně s vámi

Ve středu 9. května jsme opět na pražském Střeleckém ostrově společně oslavili Den Evropy jako symbol jednoty a míru na našem kontinentu. Krásné počasí a bohatý program přilákaly velké množství návštěvníků, kteří se mohli nejen aktivně zapojit do mnoha her a soutěží, ale také se dozvědět spoustu užitečných informací o jednotlivých členských zemích EU přímo na prezentacích jejich ambasád. V rámci programu Café Evropa jsme si pak vyslechli zajímavé zkušenosti vysokoškolských studentů a pedagogů, kteří se zúčastnili programu Erasmus, a měli možnost diskutovat s evropskou komisařkou Věrou Jourovou na téma Kam kráčíš, Evropo? Vrcholem akce pak bylo vystoupení populárních skupin Poetika, Mirai a zpěvačky Emmy Smetany.

Operační program Doprava 2014–2020 prezentoval od 13.00 do 18.00 své aktivity ve společném stanu Ministerstva pro místní rozvoj. Pro příchozí bylo připraveno množství informačních materiálů, například speciální brožury týkající se plánovaných železničních a silničních projektů a podpory z Operačního programu Doprava 2014–2020. Za vyplnění krátkého dotazníku, který zkoumal povědomí o aktivitách OPD, pak každý návštěvník získal drobnou odměnu.

Všem, kteří nás ve středu navštívili, děkujeme a těšíme se na osobní setkání na dalších akcích.

Operační program Doprava na oslavách Dne Evropy
Zpět