Operační program Doprava » Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihočeském kraji

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihočeském kraji

Modernizace_trati_Veselí_nad_Lužnicí-Tábor_část1
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor

S ohledem na neustálý vývoj potřeb ve všech společenských a ekonomických oblastech je třeba také modernizovat stávající dopravní cesty nebo vytvářet nové, které budou dostatečně reagovat na nově vzniklé potřeby. Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD2“).

Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejnou dopravu;dále paksilniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíječky pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihočeském kraji

V letech 2007-2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem 419 projektů, díky nimž bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jednalo se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrifikace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, rekonstrukci železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.

Přímo v Jihočeském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 83,74 km železničních tratí a postaveno nebo zrekonstruováno 34,58 km silnic.

R4-S20-Nova_hospoda
Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda

Díky výstavbě křižovatky v rámci projektu „Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda“ byly výrazně zkráceny jízdní doby, zejména díky odstranění dopravních kongescí, a došlo také ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Realizací projektu tak byla zlepšena dostupnost regionu a sníženy negativní dopady dopravy na životní prostředí. Celková délka všech úseků dotčených výstavbou činila 2 610 m. Součástí stavby bylo rovněž 6 mostních objektů o celkové délce 460 m, 140 m opěrných zdí a 550 m protihlukových stěn. Pro začlenění do krajiny a snížení dopadů na životní prostředí byla součástí stavby i pasivní protihluková opatření a ozelenění stavby.

Modernizace_trati_Tabor_Sudomerice
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

V oblasti železniční dopravy představuje významný projekt například „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. Tento elektrifikovaný traťový úsek byl v minulosti jednokolejný, přičemž nedostatečná údržba navíc vedla v některých místech k omezení rychlosti. Realizací projektu došlo ke zdvoukolejnění tohoto úseku trati a rovněž k výstavbě dvou směrových přeložek trati. První z nich přemostila dálnici D3 a na druhé byl zbudován nový dvoukolejný tunel o délce 430 m. Zbudovány byly rovněž mimoúrovňové přístupy pro osoby se sníženou pohyblivostí a realizovány byly i úpravy omezující působení hluku ze železničního provozu formou protihlukových stěn a individuálních opatření na jednotlivých objektech.

Realizované projekty OPD1 v rámci Jihočeského kraje

 

Název projektu Místo realizace
Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí Tábor; Planá nad Lužnicí; Roudná; Sezimovo Ústí; Soběslav; Veselí nad Lužnicí
Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec Veselí nad Lužnicí, Bošilec
Dálnice D3, stavba 0309/III Borek – Úsilné Borek, Úsilné
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou České Budějovice, Hluboká nad Vltavou
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou
Elektrizace tratě Č. Velenice – Č. Budějovice 1. etapa České Budějovice, Nová Ves, Borovany, Jílovice, Petříkov, Nové Hrady, České Velenice
Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice – Veselí n. L. Dvory nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí
Modernizace PZM a SZZ v obvodu ŽST Střelské Hoštice Střelské Hoštice
Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I České Budějovice
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí, Horusice
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice Bošilec, Dynín, Ševětín, Veselí nad Lužnicí
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora Tábor, Chotoviny, Sudoměřice u Tábora
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa: Veselí n. L. – Soběslav Veselí nad Lužnicí, Soběslav
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Košice
Optimalizace tratě Č. Velenice – Veselí nad Lužnicí-1.stavba České Budějovice, Nová Ves, Borovany, Jílovice, Petříkov, Nové Hrady, České Velenice
Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd, Roudné, Včelná, Chlumec, Zvíkov, Dolní Dvořiště, Dolní Třebotín, Kaplice, Netřebice, Omlenice, Velešín, Zubčice, Střítež, Mojné
Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev – Tábor Horní Cerekev – Tábor
Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 – 40,300 trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí České Velenice, Veselí nad Lužnicí
Rekonstrukce PZM v km 250, 568 trati Č. Budějovice – Plzeň a v km 0,156 trati Protivín – Zdice, ŽST Protivín Protivín
Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č. Budějovice – Plzeň Protivín
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice Strakonice
Revitalizace trati České Budějovice – Volary České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Srnín, Český Krumlov, Holubov, Hořice na Šumavě, Kájov, Křemže, Přísečná, Zlatá Koruna, Nová Pec, Volary
Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda Předotice, Drhovle
Rychlostní silnice R4 Mirotice – Třebkov České Budějovice
Silnice I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice České Budějovice
Trať 201 Tábor – Ražice, v úseku Tábor – Písek Tábor, Písek
Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice – Protivín Zdice – Protivín
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice – Strakonice Březnice, Strakonice, Blatná

 

Nejen dobudování dálnice

Dálnice_D3_stavba_0309-III_Borek-Úsilné_2fáze
Dálnice D3, stavba 0309/III Borek – Úsilné

Mezi nejvýznamnější dopravní projekty v oblasti jižních Čech bezesporu patří dobudování dálnice D3. Nově navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55. Ten vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Dálnice D3 je rovněž zařazena do globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Hlavní význam budoucí dálnice D3 spočívá v propojení Prahy s oblastí jižních Čech, napojení Táborska a Českobudějovicka na dálniční síť a propojení s rakouskou rychlostní silnicí S10.   V letech 2014-2023 je plánováno propojit Veselí nad Lužnicí s Dolním Dvořištěm. Vystavěny budou úseky Veselí nad Lužnicí-Bošilec, Bošilec-Ševětín, Ševětín-Borek, Borek-Úsilné, Úsilné-Hodějovice, Hodějovice-Třebonín, Třebonín-Kaplice nádraží, Kaplice nádraží-Nažidla, Nažidla-Dolní Dvořiště, státní hranice. V rámci předmětných úseků bude mj. realizováno mnoho mostních objektů, několik mimoúrovňových křižovatek a jeden hloubený tunel.

V rámci železničního ramene Praha-České Budějovice dojde ke zdvoukolejnění úseku Sudoměřice-Votice, který bude zároveň nově trasován převážně na přeložce tratě se dvěma tunely a s estakádami. Zdvoukolejněn a nově trasován na přeložce s jedním tunelem bude také úsek Soběslav–Doubí. Ve vybraných stanicích a zastávkách budou rovněž zřízeny mimoúrovňové bezbariérové přístupy pro cestující a vybudováno nové zabezpečovací zařízení.

Plánované projekty OPD2 v rámci Jihočeského kraje

 

Název projektu Místo realizace
Rameno Praha – České Budějovice Sudoměřice-Votice, Soběslav-Dubí, Ševětín-Dynín
Dálnice D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec Bošilec-Ševětín Ševětín-Borek Borek-Úsilné Úsilné-Hodějovice Hodějovice-Třebonín Třebonín-Kaplice nádraží Kaplice nádraží-Nažidla Nažidla-Dolní Dvořiště, státní hranice

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách http://web.opd.cz/dalsi-dokumenty/.

Pro informace do Českých Budějovic

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2 – www.opd.cz/jiznicechy. Navštívit rovněž můžete Eurocentrum, které má pobočku v Českých Budějovicích (Boženy Němcové 49/3), kde naleznete informační materiály týkající se dopravy v Jihočeském kraji.

logoEU_a_RO

Zpět