Operační program Doprava » Akce OPD » Moderní silnice a železnice s Operačním programem Doprava v Olomouckém kraji

Moderní silnice a železnice s Operačním programem Doprava v Olomouckém kraji

Silnice I/44-Červenohorské sedlo-sever
Silnice I/44-Červenohorské sedlo-sever

S ohledem na neustálý vývoj ve všech oblastech každodenního života, je třeba modernizovat i stávající dopravní cesty anebo vytvářet nové, které budou reagovat na nově vzniklé potřeby. Právě modernizace a výstavba silnic a železnic je důležitá pro zlepšení kvality života obyvatel. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD2“).

 

Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční a další udržitelnou dopravu; silniční infrastrukturu na Transevropské dopravní síti (TEN-T) i mimo ni; veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu a modernizaci vozového parku.

 

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Olomouckém kraji

V letech 2007-2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem 419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jednalo se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrizace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízeních na přejezdech, rekonstrukci železničních stanic a výstavbu či modernizaci silnic.Přímo v Olomouckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 18 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 37,31 km železničních tratí a 32,97 km bylo elektrizováno. Co se týká silniční dopravy, bylo zde postaveno nebo zrekonstruováno 12,91 km silnic.

Silnice I/44-Vlachov_Rajec
Silnice I/44-Vlachov_Rajec

Díky projektu „Silnice I/44 Vlachov – Rájec“ byla zbudována přeložka silnice I/44 v celkové délce téměř čtyři kilometry. V rámci této stavby byly vybudovány obchvaty obcí Vlachov a Zvole a rovněž čtyři mostní objekty. Nová přeložka silnice I/44 tak zmírnila negativní účinky dopravy podél stávající silnice, snížila se hluková zátěž, emise a také dopravní zátěž. Oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy rovněž došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Rekonstrukce zst. Olomouc-Vlachov_Rajec
Rekonstrukce zst. Olomouc-Vlachov_Rajec

V oblasti železniční dopravy je významný například projekt „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Prostřednictvím tohoto projektu došlo k rekonstrukci kolejiště (rekonstrukce železničního svršku v celkové délce 16 777 metrů a 96 ks výhybek) a osobního nádraží včetně dalších souvisejících úprav. Oprav se dočkaly tři mostní objekty, stávající podchody, bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště a ostatní byla zrekonstruována a zastřešena, byly upraveny výstupy na nástupiště včetně výtahů, pro snížení hluku byly vybudovány nové protihlukové stěny. Tento projekt byl fázovaný, což znamená, že jeho první fáze byla realizována prostřednictvím OPD1 a druhá fáze prostřednictvím OPD2.

 

Realizované projekty OPD1 v rámci Olomouckého kraje

Název projektu Přesné místo realizace
Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo) Hranice, Černotín, Milotice nad Bečvou, Špičky, Hustopeče nad Bečvou
Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník Lipová-lázně, Ostružná, Branná, Jindřichov Vikantice
Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě Drahanovice, Hranice, Senice na Hané, Lutín, Zábřeh, žst. Věžky, Jindřichov na Moravě a Hlubočky
Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice Hanušovice
Revitalizace trati Bludov – Jeseník Bludov, Chromeč, Bohutín, Ruda nad Moravou, Kopřivná, Hanušovice
Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov – Chornice Prostějov
Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice Přerov
Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou Šumperk, Loučná nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, Vikýřovice
Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n. Olomouc
Vybavení železničních kolejových vozidel společnosti IDS CARGO a.s. vozidlovým terminálem GSM-R Olomouc
Rekonstrukce žst. Olomouc Olomouc
DOZ Česká Třebová – Přerov Brodek u Přerova, Grygov, Štěpánov, Červenka, Moravičany, Mohelnice, Lukavice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Hoštejn, Krasíkov, Rudoltice v Čechách a Třebovice v Čechách ze žst. Přerov
Silnice I/44 Vlachov – Rájec Rájec, Zvole, Lukavice
Silnice I/44 Červenohorské sedlo – sever Bělá pod Pradědem
Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba Přerov, Horní Moštěnice
GSM-R v úseku Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Česká Třebová Okresy: Olomouc, Přerov, Ostrava, Ústí nad Orlicí, Opava, Karviná, Šumperk, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Svitavy
Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk Šumperk, Bludov, Postřelmov, Zábřeh
Rekonstrukce koleje Nezamyslice – Pivín Nezamyslice (Prostějov)

 

Nejen dobudování dálnice

D1_mapaStávající silniční síť v oblasti střední Moravy zcela nevyhovuje rozvíjejícím se přepravním potřebám, které mají navíc negativní vliv na obyvatele a životní prostředí. Prostřednictvím dobudování uceleného dálničního tahu D1 a D47 dojde k vyvedení dopravy ze zastavěných území a také k propojení aglomerací v ose Praha-Brno-Ostrava. V rámci stavby D1 0136 „Říkovice-Přerov“ bude vybudován přes deset kilometrů dlouhý úsek s patnácti mostními objekty a třemi mimoúrovňovými křižovatkami. Stavba D1 0137 „Přerov-Lipník nad Bečvou“ nacházející se rovněž v Olomouckém kraji přinese výstavbu více než 14 kilometrů nové vozovky, 24 mostních objektů, 4 mimoúrovňové křižovatky a rovněž jednu velkou oboustrannou odpočívku. Výstavbou všech plánovaných silničních staveb v tomto regionu pak dojde k dotvoření dopravní páteřní sítě střední Moravy. V rámci Olomouckého kraje bude pozornost věnována také železničním projektům. Za všechny tyto projekty jmenujme například stavby, jejichž cílem je elektrizace a zkapacitnění tratě v úseku Šumperk-Olomouc. Cílem dvou staveb je rekonstrukce a elektrizace celé tratě z Olomouce do Šumperka (přes Uničov) a zvýšení traťové rychlosti. Součástí staveb bude také rekonstrukce stanic a zastávek, vybudování bezbariérově přístupných nástupišť, opatření ke snížení hluku v zastavěném území a zabezpečení přejezdů. Tento projekt si klade za cíl především zkvalitnit a zrychlit příměstskou železniční dopravu a zvýšit komfort cestování.

 

Plánované projekty OPD2 v rámci Olomouckého kraje

Projekt Přesné místo realizace
Rameno Praha-Přerov (včetně) Olomouc, Přerov
Šumperk-Olomouc Šumperk-Uničov, Olomouc
Dálnice D1 Říkovice-Přerov Přerov-Lipník nad Bečvou

 

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.szdc.cz/ a http://www.rsd.cz/, popř. v brožurách Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách http://web.opd.cz/dalsi-dokumenty/.

 

Pro informace do Olomouce

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Budeme rádi, pokud se tyto pozitivní změny dotknou i Vás a rozhodnete se zjistit, ať už o realizovaných nebo plánovaných projektech více informací. Využít můžete například web OPD2 – http://www.opd.cz/olomouc, kde se dozvíte zajímavosti nejen o dopravních stavbách. Navštívit rovněž můžete Eurocentrum, které má pobočku také v Olomouci (Dolní nám. 9). Zde naleznete zajímavé informace mimo jiné i o dopravních projektech, popř. bude k dispozici i informační leták věnující se dopravním stavbám v olomouckém regionu.

logoEU_a_RO

 

Zpět