Operační program Doprava » Akce OPD » Povedený den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy

Povedený den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy

Dne 17. listopadu 2015 byla otevřena budova Ministerstva dopravy široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívilo budovu na nábřeží Ludvíka Svobody 1524 lidí, což je rekordní počet oproti statistikám z předchozích let. Akce se zúčastnil i ministr dopravy Dan Ťok, který návštěvníky přivítal.

Této akce jsme se samozřejmě zúčastnili i my – zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava. Návštěvníci, kteří nahlédli do prostor Malého kolegia, si odnesli informační a propagační materiály, drobnosti pro děti, ale taky základní informace o největším operačním programu v ČR.

K vidění byl i vystavený fotografický materiál, který upozorňoval na nejvýznamnější projekty, které byly spolufinancovány ze zdrojů OPD.

Velmi nás potěšil zájem veřejnosti, se kterou jsme měli příležitost setkat se osobně, zodpovědět případné dotazy a užít si příjemný sváteční den v historických prostorách.

Zpět