Operační program Doprava » Akce OPD » Pozvánka na Den Evropy 2017

Pozvánka na Den Evropy 2017

Tradiční open air festival se letos uskuteční ve čtvrtek 4.5.2017 od 13:00 do 22:00. Přijměte naše pozvání a přijďte společně s námi oslavit Den Evropy 2017 na Střelecký ostrov. Na všechny příchozí tu bude čekat atraktivní program a spousta zajímavých informací.

Oficiálním termínem oslav Dne Evropy je již tradičně 9. květen, kdy oslavujeme mír a jednotu v Evropě. Toto datum je připomenutím historicky významné „Schumannovy deklarace“, která – alespoň ústně – započala novou formu spolupráce v Evropě již v roce 1950. Právě v těchto květnových dnech již tradičně po několik let probíhají oslavy Dne Evropy. Letošní ročník opět návštěvníky láká na interaktivní program, který je zaměřen jak na dospělé, tak i děti.

Připraveny budou infostánky členských zemí EU a dalších partnerů, kvízy, soutěže o bezva ceny a hudební vystoupení. Hlavními účastníky jsou letos Debbi, Eddie Stoilow nebo třeba Moonlight Breakfast. Opět proběhne debata Café Evropa. Mezi pozvanými hosty Besedy cestovatelů jsou Jan Révai, Veronika Tomanová či Lukáš Matějíček.

Akce se zúčastní rovněž zástupci Ministerstva dopravy, jakožto Řídicího orgánu Operačního programu Doprava, kteří budou ve společném stanu Ministerstva pro místní rozvoj poskytovat aktuální informace týkající se implementace tohoto programu a budou zodpovídat případné dotazy ze strany široké veřejnosti. Pro návštěvníky budou připravené také kvízy s evropskou tématikou, za jejichž správné vyplnění mohou účastníci získat zajímavé ceny, zejména s bezpečnostní tématikou. K dispozici budou i informační materiály, např. brožury a letáky, ve kterých bude možné zjistit více podrobností ať už o aktuálním operačním programu, nebo o Operačním programu Doprava 2007-2013, který byl úspěšně ukončen a v rámci jehož implementace došlo k výstavbě klíčových dopravních staveb.

Ve čtvrtek 4.5.2017 se budeme na Střeleckém ostrově těšit na případné osobní setkání a na milé rozhovory tak, jako tomu bylo v minulých letech.

Pozvánka na Den Evropy 2017

Zpět