Operační program Doprava » RSS Importy » Administrátor/ka monitorovacího systému (Magistrát hl. m. Prahy)

Administrátor/ka monitorovacího systému (Magistrát hl. m. Prahy)

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), a podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatý usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 10. ledna 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice: administrátor / administrátorka monitorovacího systému v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3061)

Přejít na zdroj
Zpět