Operační program Doprava » RSS Importy » Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 1

Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 1

01.10.2014 Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí). Úprava se týká textace k dokladům nutným pro zajištění pohledávek v příloze č. 1B a vydání nového znění přílohy č. 4. Dodatek stejně jako konsolidované aktuální znění směrnice č. 6/2014 naleznete ZD …

Přejít na zdroj
Zpět