Operační program Doprava » RSS Importy » Aktualizace výzvy IROP č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictv

Aktualizace výzvy IROP č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictv

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. ledna 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ“.

Přejít na zdroj
Zpět