Operační program Doprava » RSS Importy » Finanční/projektová administrátorka, Finanční/projektový administrátor v oddělení projektů vysokých

Finanční/projektová administrátorka, Finanční/projektový administrátor v oddělení projektů vysokých

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa referentkou/tem operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Finanční/projektová administrátorka,
Finanční/projektový administrátor v oddělení projektů vysokých škol I v odboru administrace projektů vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód místa MSMT0000389S.

Přejít na zdroj
Zpět