Operační program Doprava » RSS Importy » Investiční referent/ka úseku výstavby – realizace staveb, Karlovy Vary (ŘSD)

Investiční referent/ka úseku výstavby – realizace staveb, Karlovy Vary (ŘSD)

Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici Investiční referent/ka úseku výstavby – realizace staveb, Karlovy Vary.

Přejít na zdroj
Zpět