Operační program Doprava » RSS Importy » Ministerský rada v oddělení personálním (OP VVV)

Ministerský rada v oddělení personálním (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerský rada v oddělení personálním v odboru personálním a státní služby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000082S.

Přejít na zdroj
Zpět