Operační program Doprava » RSS Importy » Odborný rada – programový/á manažer/ka v Oddělení metodiky fondů EU (ZS OPPIK)

Odborný rada – programový/á manažer/ka v Oddělení metodiky fondů EU (ZS OPPIK)

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – programového manažera v Oddělení metodiky fondů EU.

Přejít na zdroj
Zpět