Operační program Doprava » RSS Importy » Odborný rada – projektový/á manažer/ka v Oddělení programu Aplikace v Sekci konkurenceschopnosti (ZS

Odborný rada – projektový/á manažer/ka v Oddělení programu Aplikace v Sekci konkurenceschopnosti (ZS

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení programu Aplikace v Sekci konkurenceschopnosti (ID služebního místa: 31002017).

Přejít na zdroj
Zpět