Operační program Doprava » RSS Importy » Odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka (ZS OPD)

Odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka (ZS OPD)

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada – samostatný kontrolor Oddělení supervizí staveb II., ve služebním úřadu – Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508.

Přejít na zdroj
Zpět