Operační program Doprava » RSS Importy » Odborný rada – specialista/specialistka na administraci veřejných zakázek – Ostrava (CRR ČR)

Odborný rada – specialista/specialistka na administraci veřejných zakázek – Ostrava (CRR ČR)

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – specialista na administraci veřejných zakázek v Oddělení administrace veřejných zakázek Brno v Územním odboru IROP pro Jihomoravský kraj, Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Přejít na zdroj
Zpět